Bandupptagningar

Så här används ordet Bandupptagningar i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Jag ska förstöra alla anteckningar och bandupptagningar med dig . "
  • Denne bedömare skall i fortsättningen fungera som skiljedomare med uppgift att omsorgsfullt granska alla mina föreläsningar , offentliga tal och olika intervjuer , jämte samtliga de bandupptagningar , filmer och protokollsutdrag som åklagarmyndigheten använde sig av mot mig ( i egenskap av förespråkare för " anarki genom knark " ) , vilket bör ske i två omgångar : 1 ) i deras ursprungliga skick och 2 ) i den redigerade , förvrängda och förkortade form som åklagarmyndigheten använde sig av för att förgifta jurymedlemmarnas sinnen och uppnå utslaget Skyldig .
  • Jag satt då inte stilla i min stol och tänkte eller läste eller -- som eljest inte var så ovanligt -- lyssnade på någon av dagens bandupptagningar .


Ordanalys

Bandupptagningar består av 16 bokstäver, varav fem vokaler och elva konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

26714 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 26714 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.