Balsaminerna

Så här används ordet Balsaminerna i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • En ny kusttjänsteman utnämndes , och med bristande hjärta flyttade fru Katrina balsaminerna och all sin lösegendom till en annan stuga .
  • Jag vattnar balsaminerna med mina tårar , där de stå .
  • Mina ögon stodo fulla med tårar , och jag måste gå bort till balsaminerna för att icke låta löjtnanten se huru rörd jag var , icke för det att jag blygdes över de naturliga känslor , Vår Herre själv inlagt hos oss , nej , Gud bevars därifrån , men det har alltid förekommit mig som om tårarna vore allra ljuvast , då vi få ljuta dem för oss själva .


Ordanalys

Balsaminerna består av tolv bokstäver, varav fem vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

26710 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 26710 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.