Balansansvarig

Så här används ordet Balansansvarig i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • 4 § En balansansvarig skall till Svenska kraftnät ge in följande uppgifter om den totala produktionskapacitet , egen eller annans , inom landet med vilken balansansvaret skall fullgöras .
  • 5 § En balansansvarig skall dessutom till Svenska kraftnät ge in uppgifter om 1 . planerad elleverans från utlandet med angivande av genomsnittlig effekt under varje timme och den utlandsförbindelse genom vilken leveransen skall ske , och 2 . planerad elleverans från annan balansansvarig inom landet med angivande av dels avtalspart , dels genomsnittlig effekt under varje timme .


Ordanalys

Balansansvarig består av fjorton bokstäver, varav fem vokaler och nio konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.