Bakteriekulturer

Så här används ordet Bakteriekulturer i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • De intensiva undersökningar , som igångsattes för att utröna orsakssammanhanget vid denna fruktansvärda olycka , fastslogo till full evidens , att här förelegat en förväxling av bakteriekulturer .
  • -- Han talade om livets mening och tror på att någon sitter och tittar på oss här på jorden som han själv sitter och betraktar bakteriekulturer i mikroskop .
  • Samtidigt är han skeptisk till Newsweeks uppgifter om att dokument i det amerikanska handelsdepartementet skulle ge vid handen att Förenta staterna för två årtionden sedan godkände export av varor som kunde förse Irak med biologiska massförstörelsevapen , däribland bakteriekulturer som kunde användas för att framställa mjältbrandsbakterier .


Ordanalys

Bakteriekulturer består av 16 bokstäver, varav sju vokaler och nio konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.