Bakteriekultur

Så här används ordet Bakteriekultur i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Den bakteriekultur som kommit till användning i Lübeck , var tydligen virulent .
  • Den bakteriekultur , som från Pasteur- institutet hade skickats till Lübeck , hade i Frankrike använts för att mot tuberkulos vaccinera 573 franska barn utan någon olyckshändelse och den hade vid noggranna djurförsök i Tyskland befunnits sakna all virulens .
  • Av liknande art var en substans , som erhölls från en bakteriekultur ( stafylokocker ) och som enligt Northrop utgjordes av » bakteriofager » .


Ordanalys

  • Bakteriekultur med betydelsen kultur med innebörden (ren)odling. Bakteriekultur tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på kultur är t.ex Kulturen, Kulturer.

Obestämd form Kulturer
Bestämd form Kulturen
Bestämd form, plural

Bakteriekultur består av fjorton bokstäver, varav sex vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.