Bakåtlutande

Så här används ordet Bakåtlutande i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • På den sidan , som låg åt land , funnos mest roddbåtar och segelslupar och små kustångare , men vid den sidan , som vette åt havet , lågo pansarklädda krigsfartyg , somliga breda med ofantligt tjocka , bakåtlutande skorstenar , andra långa och smala och så formade , att de borde kunna glida genom vattnet liksom fiskar .
  • Det var dem en segerstund att få förstöra de läckerheter , som de aldrig smakat , att få kasta sig i de bakåtlutande , högfärdiga stolar , inför vilka de fått niga till golvet , och trampa på de dyrbara kläder , som de knappast ansetts värdiga att vidröna .
  • På den sidan , som låg åt land , fanns mest roddbåtar och segelslupar och små kustångare , men vid den sidan , som vette åt havet , låg pansarklädda krigsfartyg , somliga breda med ofantligt tjocka , bakåtlutande skorstenar , andra långa och smala och så formade , att de borde kunna glida genom vattnet liksom fiskar .


Ordanalys

Bakåtlutande består av tolv bokstäver, varav fem vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.