Badgummorna

Så här används ordet Badgummorna i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Så anmälde de tre badgummorna hos von Hancken sin önskan att i inskriften : " Edra döttrar skall han taga till apotekerskor , kokerskor och bakerskor " det sista ordet måtte utbytas mot baderskor såsom mera lämpligt för denna orten .
  • Men då ceremonien skulle äga rum i det ostadiga fackelskenet , kunde herr von Hanckens familj jämte badgummorna , alla väl svepta i kappor , göra samma tjänst .
  • De båda badgummorna , hans vakterskor , togos i förhör och tillstodo utan omsvep , att generalen givit dem vardera tre riksdaler .


Ordanalys

Badgummorna består av elva bokstäver, varav fyra vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.