Avvikelserna

Så här används ordet Avvikelserna i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Betrakta vi då först väderleksförhållandena i vårt eget land skola vi i avvikelserna från det s. k. normala finna företeelser av stort intresse .
  • Av en sammanställning av de meteorologiska elementen under 1929 framgår , att för året i dess helhet avvikelserna från normala förhållanden i regel voro genomsnittligt rätt så obetydliga .
  • Av de övriga fem månaderna uppvisade ett par endast obetydliga avvikelser , medan i några avvikelserna gick i olika riktning i skilda delar av landet .


Ordanalys

Avvikelserna består av tolv bokstäver, varav fem vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.