Avverkningar

Så här används ordet Avverkningar i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


 • Skogsbruket Skogsägareorganisationen riktade redan i slutet av juni en appell till landets skogsägare att så långt som möjligt begränsa den kommande säsongens avverkningar .
 • Liknande avtal hade träffats i andra överskottsområden , och genom denna centralisation hoppades man på goda grunder kunna vinna både en bättre ordning och en större effektivitet i avverkningar och framforslingar .
 • Bränslefrågan var särskilt bekymmersam beroende på dels att resultatet av 1944 / 45 års avverkningar stannade vid en så pass blygsam siffra som 35,2 milj. m3 , dels att kolimporten blev mycket mindre än man räknat med .


Ordanalys


  Avverkningar består av tolv bokstäver, varav fyra vokaler och åtta konsonanter.

  Andra har sökt exempelmeningar på:
  Antal sidor:

  28228 st

  Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
  Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

  Vill du synas här?

  ©2021 Ordetsmening.se

  En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
  Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.