Avtalstvist

Så här används ordet Avtalstvist i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Ända tills järnindustriens avtalstvist började förmörka årets sista månader , var det egentligen endast inom tvenne arbetsområden - båda utanför den industriella rayonen - som så kritiska konflikter uppstodo , att de tilldrogo sig större uppmärksamhet , nämligen vid restaurangerna och vid telegrafverket .
  • I en avtalstvist mellan några skogsbolag i Västmanland , Uppland och Gästrikland samt domänverket å ena sidan och R .
  • Om parterna i en avtalstvist skriftligen har kommit överens om - beträffande Irland före den 1 juni 1988 och beträffande Förenade kungariket före den 1 januari 1987 - att den på avtalet tillämpliga lagen skall vara irländsk lag eller lagen i en del av Förenade kungariket , skall domstolarna i Irland och i den delen av Förenade kungariket behålla sin behörighet att pröva tvisten38 .


Ordanalys

Avtalstvist består av elva bokstäver, varav tre vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.