Avtalsslutande

Så här används ordet Avtalsslutande i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • I stället för den sedvanliga strategiska uppmarschen med nya avtalsförslag , som brukade utgöra ett så utpräglat säsongdrag , lågo de avtalsslutande parterna ännu nästan efter hela linjen kvar i sina gamla ställningar .
  • Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda staterna .
  • Detta avtal tillämpas på skatter på inkomst och förmögenhet , som påförs för en avtalsslutande stats eller dess lokala myndigheters räkning , oberoende av sättet på vilket skatterna uttages .


Ordanalys

Avtalsslutande består av fjorton bokstäver, varav fem vokaler och nio konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.