Avtalsrörelse

Så här används ordet Avtalsrörelse i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Den överblick av höstens avtalsrörelse , som i och med oktober månads ingång kunde göras , erbjöd en högst ovanlig bild .
  • Denna återhållsamhet var så mycket betydelsefullare , som avtalsrörelse denna gång var aktuell för nästan alla våra större industrier , såsom järn och verkstadsindustrierna med deras tillsammans cirka 135 000 arbetare , textilindustrien med 40 000 arbetare samt pappers- och massaindustrierna med 30000 .
  • Arbetsmarknaden Av redaktör TH . SWEDBERG Liksom under närmast föregående år stod näringslivet även vid 1948 års ingång mitt uppe i en omfattande avtalsrörelse .


Ordanalys

  • Avtalsrörelse med betydelsen avtal med innebörden (rättsligt bindande) överenskommelse, uppgörelse. Avtalsrörelse tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på avtal är t.ex Avtalet, Avtal, Avtalen.

Obestämd form Avtal
Bestämd form Avtalet
Bestämd form, pluralAvtalen

Avtalsrörelse består av tretton bokstäver, varav fem vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.