Avtalsfrågan

Så här används ordet Avtalsfrågan i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Bolaget fann ingen anledning att bifalla dessa syndikalistiska krav om nya avtal , då avtalsfrågan redan var ordnad med vederbörligt fackförbund .
  • Majoritetsriktningen utsåg därjämte inom sig 10 kommunistbetonade representanter , av vilka de flesta aldrig hade deltagit i liknande underhandlingar , att jämte förbundsledningen handha avtalsfrågan .
  • Pappers styrelse ska ta ställning till avtalsfrågan den 21 november .


Ordanalys

Avtalsfrågan består av tolv bokstäver, varav fyra vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.