Avtalsförslag

Så här används ordet Avtalsförslag i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Dessa avtalsförslag , vilka av allt att döma voro att betrakta såsom definitiva , upptogo visserligen löneförhöjningar - med i stort sett 3 procent - men ansågos dock i intet fall lämna full kompensation för levnadskostnadsökningen under den gångna avtalsperioden .
  • I stället för den sedvanliga strategiska uppmarschen med nya avtalsförslag , som brukade utgöra ett så utpräglat säsongdrag , lågo de avtalsslutande parterna ännu nästan efter hela linjen kvar i sina gamla ställningar .
  • Enda undantaget utgjorde - förutom 4,500 arbetare vid möbelfabrikerna - de mekaniska verkstäderna och gjuterierna , där avtalen uppsades av arbetarna , vilka i de nya avtalsförslag , som samtidigt framlades , framställde en hel del krav , av vilka de viktigaste voro bättre beräkningsgrunder för de fria ackorden , höjningar av timlönen samt ökning av semestern med två dagar .


Ordanalys

Avtalsförslag består av tretton bokstäver, varav fyra vokaler och nio konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.