Avtalsenlig

Så här används ordet Avtalsenlig i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Ändå vägrade hyttmästaren att ge henne avtalsenlig lön .
  • 7 § En frivillig får en utbildningspremie när han eller hon 1 . fullgjort en avtalsenlig repetitionsutbildning , 2 . godkänts vid en befälskurs för avtalsbunden personal , 3 . godkänts vid en befordringskurs inom frivillig befäls- utbildning eller 4 . godkänts vid en utbildning till instruktör .
  • affärsbeslut : ett beslut som fattas av en konsument eller en näringsidkare om huruvida , hur och under vilka förutsättningar en produkt ska köpas , om hela eller delar av köpesumman ska betalas , om produkten ska behållas eller överlåtas , eller om en avtalsenlig rättighet i samband med produkten ska utnyttjas , oavsett om konsumenten eller näringsidkaren beslutar att handla eller att avstå från att handla ,


Ordanalys

  • Avtalsenlig med betydelsen avtals|enlig med innebörden som följer gällande avtal. Avtalsenlig tillhör ordklassen adjektiv. Orden i denna ordklass anger egenskaper, som stor eller grön, eller tillstånd, som stängd eller öppen. Olika böjningsformer på avtals|enlig är t.ex Avtalsenligt, Avtalsenliga.

Avtalsenlig består av elva bokstäver, varav fyra vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.