Avtalsbrytande

Så här används ordet Avtalsbrytande i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • En arbetskonflikt , obetydlig med hänsyn till lokal omfattning och antalet berörda arbetare men på grund av sin säregna beskaffenhet mycket uppmärksammad , var den avtalsbrytande strejken vid Strebelverken i Västervik .
  • Detta krav ville arbetsledningen icke bifalla , då den ansåg , att avtalsbrytande arbetare icke böra tillåtas föreskriva villkor för sitt återinträde i arbetet .
  • Ett hundratal arbetare , som av kommunistiska agitatorer förletts till en avtalsbrytande arbetsnedläggelse , instämdes av arbetsgivaren till domstolen .


Ordanalys

Avtalsbrytande består av fjorton bokstäver, varav fem vokaler och nio konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.