Avståndstaganden

Så här används ordet Avståndstaganden i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Vid enstaka avsnitt hade jag en stark känsla av att det var mig som författarinnan syftade på med sina avståndstaganden , och därför tänker jag nu för en gångs skull tala helt öppet med dig och försvara mig mot detta angrepp .
  • Första kvällen han träffade henne hade han genast lagt märke till hennes sträva , genomträngande röst och hennes eftertryckliga avståndstaganden från eller instämmanden med de övriga .
  • " Påtvingade och självvalda avståndstaganden ( alienations ) kan vara intimt förbundna ; den avvisade människan avvisar dem som avvisat henne " , säger Keniston ( aa s 254 ; min översättning ) .


Ordanalys

Avståndstaganden består av 16 bokstäver, varav fem vokaler och elva konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.