Avståndstagande

Så här används ordet Avståndstagande i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Hennes ansikte var neutralt men Mikael tyckte sig kunna urskilja en antydan till besviket avståndstagande i hennes ögon .
  • Till den danske statsministerns avståndstagande från nordisk försvarsgemenskap kunde man likväl nog finna väsentliga motiv inom Danmark .
  • Det finnes även annat än hänsyn till Norden , som väger vid bedömandet av Danmarks militärpolitiska hållning , och härom bör man först och främst tala i Danmark . » Detta och flera liknande uttalanden av Danmarks statsminister väckte inte blott uppseende och besvikelse utanför Danmarks gränser - man lade märke till beklaganden såväl i Norden som annorstädes - utan framkallade även från de danska oppositionspartiernas sida ett klart och tydligt avståndstagande .


Ordanalys

Avståndstagande består av 15 bokstäver, varav fem vokaler och tio konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.