Avståndsmätningar

Så här används ordet Avståndsmätningar i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • För avlägsna stjärnor med tillräckligt hög hastighet kunna de » fristående » linjerna , vilkas intensitet är proportionell mot avståndet från jorden , användas såsom ett mått på distansen , varigenom en ny metod erhållits för approximativa avståndsmätningar i rymden .
  • Nya avståndsmätningar i stjärnrymden .
  • Den förstnämnda metoden , som ger stjärnornas s. k. spektroskopiska parallax , har av Strömberg visats vara t. o. m . noggrannare än den trigonometriska ( ehuru den för närbelägna stjärnor måste grundas på direkta avståndsmätningar ) .


Ordanalys

Avståndsmätningar består av 17 bokstäver, varav fem vokaler och tolv konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.