Avslutningen

Så här används ordet Avslutningen i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • På utrikespolitikens område har året varit präglat , utom av traktatfrågan , av Grönlandsfrågan , som genom den starka folkrörelse , som rest sig ur historiska förutsättningar , genom Färöarnes » frihetskamp » och Islands närmande till intimare samarbete med frändefolket , utvidgats till ett » norrönt » spörsmål , varom dess ivrigaste talesman , » Tidens Tegn » , skrev då de norska förhandlarna drogo till Köpenhamn : Det är ingen lätt uppgift som väntar våra underhandlare , först och främst emedan Grönlandsfrågan sannolikt icke är avslutningen , utan början till en långvarig uppgörelse med Danmark .
  • Den förra händelsen betecknade avslutningen på ett tolvårigt skede i Konsertföreningens verksamhet , den senare inledde en ny och av allt att döma lyckligare period .
  • Samlingsregeringens avgång stod i omedelbart sammanhang med den tyska kapitulationen i början på maj och avslutningen på kriget i Europa .


Ordanalys

  • Avslutningen med betydelsen avslutning med innebörden slut, fullbordan. Avslutningen tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på avslutning är t.ex Avslutningen, Avslutningar.

Obestämd form Avslutningar
Bestämd form Avslutningen
Bestämd form, plural

Avslutningen består av tolv bokstäver, varav fyra vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.