Avskräckas

Så här används ordet Avskräckas i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Den ekonomiska kris , vilken allt svårare drabbat Belgien liksom övriga guldländer , vållade på förhand utställningsledningen stora bekymmer , och man fruktade , att utlänningarna skulle avskräckas från besök .
  • Vid de förhandlingar , som fördes i Moskva under sommarmånaderna mellan västmakterna och Sovjetunionen om dennas anslutning till den s. k garantifronten för status quo , varigenom man beräknade , att Hitler skulle kunna avskräckas från att fullfölja sina aggression mot Polen beträffande Danzig och Korridoren , hade Molotov framställt krav på att Moskva skulle bli en skyddsmakt för icke blott de baltiska randstaterna utan även för Finland , Dessa rykten väckte stor oro och bestörtning i dessa länder och även hos oss i Sverige såsom ny tecken på planerade framstötar från ryskt håll mot Östersjön .
  • Han säger , att då man förkunnar de eviga helvetesstraffen , sker det i pedagogiskt , märk väl : i pedagogiskt syfte , och för sådana , som behöva avskräckas från synd .


Ordanalys

  • Avskräckas med betydelsen avskräcker med innebörden skrämma från att göra något. Avskräckas tillhör ordklassen verb. Verb är något du kan göra, till exempel se och höra. Olika böjningsformer på avskräcker är t.ex Avskräckte, Avskräckt, Avskräck, Avskräcka.

Grundform (Verb) att Avskräcka
Nutidavskräcker
DåtidAvskräckte
Supinum har/haft Avskräckt
Imperativ Avskräck

Avskräckas består av tio bokstäver, varav tre vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.