Avloppsanläggningen

Så här används ordet Avloppsanläggningen i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • 20 § Innan kommunen har hunnit ordna den gata som en fastighet ska ha utgång till eller den avloppsledning som en fastighet ska få vara ansluten till , får den som vill bygga på fastigheten 1 . själv ordna utfartsväg och avloppsanläggning , och 2 . utan ersättning använda kommunens mark för utfartsvägen och avloppsanläggningen , om marken är avsedd för det ändamålet .
  • Nu när efterfrågan är större än tillgång har till exempel Scandinavian Biogas satsat 20 miljoner kronor i avloppsanläggningen i Himmersfjärden strax söder om Stockholm .


Ordanalys

Avloppsanläggningen består av 19 bokstäver, varav sex vokaler och tretton konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.