Avlatskrämeriet

Så här används ordet Avlatskrämeriet i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Hon vände sig till sin biktfar , som förmanade henne att stå fast i den heliga allmänneliga tron , men vidhöll , att avlatskrämeriet var ett missbruk .
  • Dessa fyra delar voro : 1 ) en med för honom ovanlig häftighet framförd filippika mot avlatskrämeriet och mot föreställningen , att syndaförlåtelse kunde vinnas genom gärningar , som icke härflutit ur ett Gud hängivet sinnelag ; 2 ) därefter ett varmt lovtal över Martinus Luther , som vill rädda oss ur denna själsfördärvande villfarelse ; 3 ) därefter en fördömelse över Luther , som lämnat åsido den heliga skrifts och den allmänneliga kyrkans lära om mellantillståndet och därigenom gjort Gud till den förfärligaste tyrann , som dömer hedningarne , för deras oförvållade okunnighet om kristendomen , och barnen , som utan döpelse dö , till eviga kval ; 4 ) slutligen ett med hänförelse hållet lovtal över den heliga kyrkan , som av oss , naturligen vilddjur , maktat utdana så hjärtegoda och osjälviska människor som den helige Franciskus , samt en beundrande hyllning åt de härliga kristna templen med deras målningar och bildverk och den upplyftande , symboliskt betydelsefulla gudstjänsten .


Ordanalys

Avlatskrämeriet består av 15 bokstäver, varav sex vokaler och nio konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.