Avlastarorganisationer

Så här används ordet Avlastarorganisationer i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Som enats om att i koden ge uttryck för följande huvudsyften och grundprinciper : a ) syftet att främja en ordnad utveckling av den sjöburna världshandeln ; b ) syftet att stimulera utvecklingen av reguljär och effektiv linjetrafik som motsvarar den aktuella handelns behov ; c ) syftet att säkra balans mellan intressen som erbjuder och som använder linjesjöfartstrafik ; d ) principen att konferensernas agerande inte får innebära någon diskriminering av redare , avlastare eller något lands utrikeshandel ; e ) principen att konferenserna håller meningsfulla konsultationer med avlastarorganisationer , med företrädare för avlastare och med avlastare i frågor av gemensamt intresse , med deltagande av berörda myndigheter om dessa så begär ; f ) principen att konferenserna bör tillhandahålla intresserade parter lämplig information om sin verksamhet som är relevant för dessa och bör publicera relevant information om sin verksamhet ,
  • Vid behandlingen av medlemsansökningar skall konferensen överväga de synpunkter som framförs av avlastare och avlastarorganisationer i de länder vilkas handel transporteras av konferensen så väl som till behöriga myndigheters synpunkter , om dessa så begär .
  • De linjerederier som är konferensmedlemmar har rätt att upprätta och vidmakthålla lojalitetsarrangemang med avlastare , vilkas form och innehåll skall göras till föremål för konsultation mellan konferensen och avlastarorganisationer eller företrädare för avlastare .


Ordanalys

Avlastarorganisationer består av 22 bokstäver, varav tio vokaler och tolv konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.