Avhandlingen

Så här används ordet Avhandlingen i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Röntgen , som 1901 erhöll det första Nobelpriset i fysik , lyckades på en tid av sex veckor utreda fenomenet så grundligt , att den lilla avhandlingen » Ueber eine neue Art von Strahlen » , som förelåg färdig i slutet av december 1895 , redan innehöll allt väsentligt om de nya » X-strålarna » .
  • Bland hans histologiska arbeten märkes avhandlingen Zur Kenntnis der Histogenese und des Wachstums der Retina beim Lachse , tryckt i Lunds Universitets Årsskrift 1904 , ett arbete , som 1905 av Vetenskapsakademien belönades med Flormanska priset .
  • Utgav » Om det romerska skiljemannainstitutets utveckling under den för-justinianska rätten med huvudsakligt avseende fästat på det grundläggande partsinitiativet » och avhandlingen : » Om oäkta börd samt om oäkta barns rättsställning enligt äldre svensk rätt I » .


Ordanalys

  • Avhandlingen med betydelsen avhandling med innebörden utförlig (vetenskaplig) uppsats eller bok. Avhandlingen tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på avhandling är t.ex Avhandlingen, Avhandlingar.

Obestämd form Avhandlingar
Bestämd form Avhandlingen
Bestämd form, plural

Avhandlingen består av tolv bokstäver, varav fyra vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.