Avgiftsbelagda

Så här används ordet Avgiftsbelagda i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Närheten till havet markerades av de rader av bilar som var parkerade med den ena sidans hjulpar i diket -- ett eldorado för en parkeringsvakt , eftersom parkering bara var tillåten på den avgiftsbelagda parkeringsplatsen .
  • 22 § I förordningen ( 2003:234 ) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut , m.m. finns bestämmelser om hur avgiftsbelagda handlingar ska lämnas ut .
  • Om det ackumulerade överskottet uppgår till mer än 10 procent av den avgiftsbelagda verksamhetens omsättning under räkenskapsåret , ska myndigheten lämna ett förslag till regeringen om hur hela överskottet ska disponeras .


Ordanalys

Avgiftsbelagda består av fjorton bokstäver, varav fem vokaler och nio konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.