Avgångsbetyg

Så här används ordet Avgångsbetyg i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Han hade hyfsat avgångsbetyg - 4,9 i snitt ; kopior ligger i mappen .
  • a . erinras om , att genom riksdagsbeslutet icke mindre än 54 kommunala mellanskolor blivit förstatligade - k. m:t föreslog endast 7 mellanskolor till förstatligande - ; vidare att den högre skolans samband med folkskolan starkare markerats därigenom , att inprövning i läroverken begränsats till ämnena modersmål och räkning för sådana sökande , vilka kunde förete tillfredsställande avgångsbetyg från folkskola , tillhörande , någon av huvudformerna ; vidare , att med anledning av väckta motioner förordas en utredning rörande realskolans differentiering i praktisk riktning och den yrkesbestämda högre folkskolans fastare anknytning till realskolesystemet , ävensom beträffande landsbygdens skolväsen rörande frågan om högre folkskolors anordnande såsom ett led i en med genomgången folkhögskola avslutad och särskilt för landsbygdens behov avpassad högre undervisning .
  • Jag hade avgångsbetyg från första klassen och det var fars mening att på en vinter läsa mig upp i fjärde .


Ordanalys

  • Avgångsbetyg med betydelsen avgångs|betyg med innebörden betyg från sista klassen. Avgångsbetyg tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på avgångs|betyg är t.ex Avgångsbetyget, Avgångsbetyg, Avgångsbetygen.

Obestämd form Avgångsbetyg
Bestämd form Avgångsbetyget
Bestämd form, pluralAvgångsbetygen

Avgångsbetyg består av tolv bokstäver, varav fyra vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.