Avelshannar

Så här används ordet Avelshannar i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • 1.11 Anläggning med stadigvarande djurhållning Med en djurenhet avses 1 . en mjölkko ( som mjölkko räknas även sinko ) , 2 . sex kalvar som är en månad eller äldre ( med kalvar avses nötkreatur upp till sex månaders ålder , kalvar yngre än en månad räknas till moderdjuret ) , 3 . tre övriga nöt , sex månader eller äldre , 4 . en häst , inklusive föl upp till sex månaders ålder , eller 5 . tio minkhonor för avel , inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och avelshannar .
  • 1.20 Anläggning med stadigvarande djurhållning Med en djurenhet avses 1 . en mjölkko ( som mjölkko räknas även sinko ) , 2 . sex kalvar som är en månad eller äldre ( med kalvar avses nötkreatur upp till sex månaders ålder , kalvar yngre än en månad räknas till moderdjuret ) , 3 . tre övriga nöt , sex månader eller äldre , 4 . tre suggor , inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder ( betäckta gyltor räknas som suggor ) , 5 . tio slaktsvin eller avelsgaltar , tolv veckor eller äldre ( som slaktsvin räknas även obetäckta gyltor ) , 6 . en häst , inklusive föl upp till sex månaders ålder , 7 . tio minkhonor för avel , inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och avelshannar , 8 . etthundra kaniner , 9 . etthundra värphöns , sexton veckor eller äldre ( kycklingmödrar räknas som värphöns ) , 10 . tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder , 11 . tvåhundra slaktkycklingar , 12 . etthundra kalkoner , gäss eller ankor , inklusive kycklingar och ungar upp till en veckas ålder , 13 . femton strutsfåglar av arterna struts , emu eller nandu , inklusive kycklingar upp till en veckas ålder , 14 . tio får eller getter , sex månader eller äldre , eller 15 . fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder .
  • Innan vargen sköts ska den ha varit på väg mot en hage med 300 får och inte reagerat på någon skrämseltaktik , skriver Eskilstuna-Kuriren.Den andra varghannen som rymde sköts i mars , ungefär en kilometer från djurparken.De båda hannarna kom till Kolmården från Skånes djurpark i februari och var tänkta att bli avelshannar .


Ordanalys

Avelshannar består av elva bokstäver, varav fyra vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.