Avdelningens

Så här används ordet Avdelningens i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Vissa omständigheter , som framgingo vid undersökningen , förmådde kommittén att utsträcka sina forskningar till allt flera områden av avdelningens verksamhetsfält , och den 14 februari publicerade kommittén sitt betänkande i tidningspressen .
  • Den teoretiska avdelningens första del utmynnade i fastställandet av standardkraven på familjebostaden .
  • Härvid eftersträvades att erhålla sådana filmer , som kunde tillföras avdelningens specialitet , nämligen standardfilmerna för undervisning .


Ordanalys

  • Avdelningens med betydelsen avdelning med innebörden avskild del inom företag el. sjukhus el. ämbetsverk etc. Avdelningens tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på avdelning är t.ex Avdelningen, Avdelningar.
  • Avdelningens med betydelsen isolering med innebörden det att vara isolerad, ensamhet. Avdelningens tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på isolering är t.ex Isoleringen.
  • Avdelningens med betydelsen lokal med innebörden som är begränsad till en viss plats. Avdelningens tillhör ordklassen adjektiv. Orden i denna ordklass anger egenskaper, som stor eller grön, eller tillstånd, som stängd eller öppen. Olika böjningsformer på lokal är t.ex Lokalt, Lokala.
  • Avdelningens med betydelsen Utlands|avdelningen med innebörden . Avdelningens tillhör ordklassen namnOlika böjningsformer på Utlands|avdelningen är t.ex .

Obestämd form Avdelningar
Bestämd form Avdelningen
Bestämd form, plural

Avdelningens består av tolv bokstäver, varav fyra vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.