Avantgardet

Så här används ordet Avantgardet i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • I sina senaste romaner har han skrivit om andra typer av förtryck , och han har renodlat en magisk-realistisk estetik med rötter både i det latinamerikanska avantgardet och boernas muntliga traditioner .
  • Det stora kriget skulle strax börja och förverkliga allt det som det europeiska avantgardet bara drömt om - det skulle ge våldet fritt spelrum , demolera museer och kyrkor , mobilisera massorna , sluta i bolsjevism , fascism och nazism , kort sagt ge det borgerliga Europa ett tillfälle att stirra undergången i vitögat .
  • Efter en tidig vår av konstnärlig frihet och regimens flört med avantgardet ströps den konstnärliga friheten på alla plan - det ” socialistiska bygget ” , Lenin och Stalin skulle förhärligas , ingenting annat .


Ordanalys

  • Avantgardet med betydelsen avantgarde med innebörden de mest avancerade bland konstnärer o dyl. Avantgardet tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på avantgarde är t.ex .

Avantgardet består av elva bokstäver, varav fyra vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.