Autonomilagarna

Så här används ordet Autonomilagarna i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Den 27 / 6 erhöll riksprotektorn fullmakt att revidera autonomilagarna , » när det ligger i det gemensamma intresset att göra så » .
  • På papperet hade efter stormaktsavtalet i München om Tjeckoslovakien de nya förhållandena i Masaryks och Benesjs forna republik ordnats genom autonomilagarna för Slovakien och Karpato-Ukraina den 19 november 1938 , varigenom en trialistisk stat åstadkommits med vidsträckt autonomi för delarna och med Prag som centralmyndighet för utrikespolitik , försvar och finanser .


Ordanalys

Autonomilagarna består av 15 bokstäver, varav åtta vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.