Auktoriteter

Så här används ordet Auktoriteter i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Våra främsta auktoriteter på olika områden hade arbetat på detsamma .
  • Trots en dylik åtgärds även av flertalet amerikanska auktoriteter erkänt traktatsvidriga karaktär var uppfattningen bland valmännen sådan , att presidentkandidaten Wilson fann lämpligt att icke betona sin övertygelse i frågan .
  • Våra hygieniska auktoriteter ha emellertid enstämmigt försäkrat , att någon fara för Sveriges vidkommande ej förelegat eller föreligger .


Ordanalys

  • Auktoriteter med betydelsen auktoritet med innebörden (person som har) anseende el. pondus. Auktoriteter tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på auktoritet är t.ex Auktoriteten, Auktoriteter.

Obestämd form Auktoriteter
Bestämd form Auktoriteten
Bestämd form, plural

Auktoriteter består av tolv bokstäver, varav sex vokaler och sex konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.