Auktoritativa

Så här används ordet Auktoritativa i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Hans föryngringsförsök på » svaga herrar » ser man ganska skeptiskt på i auktoritativa vetenskapliga kretsar , vilket också kom till uttryck i diskussionen efter hans föredrag .
  • Det genomgående temat i båda dessa auktoritativa anföranden var angelägenheten av att de båda stora näringsgrupperna jordbruk och industri sätta sig in i och söka första varandras problem , att de samarbeta i den nödvändiga rationaliseringsprocessen och därigenom bidraga till att upprätthålla ett sunt och bärkraftigt svenskt jordbruk .
  • Det kanske mest auktoritativa uttalandet härrörde från professorerna vid landets tre juridiska fakulteter , i Uppsala , Lund och Stockholm .


Ordanalys

  • Auktoritativa med betydelsen auktoritet med innebörden (person som har) anseende el. pondus. Auktoritativa tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på auktoritet är t.ex Auktoriteten, Auktoriteter.

Obestämd form Auktoriteter
Bestämd form Auktoriteten
Bestämd form, plural

Auktoritativa består av tretton bokstäver, varav sju vokaler och sex konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.