Auktoritativ

Så här används ordet Auktoritativ i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Allt mer uppmärksammad genom sin lärarverksamhet där och sitt författarskap , bland annat innefattande hans auktoritativ vordna doktorsavhandling , Congressional Government , blev han 1902 universitetets rektor .
  • Består av 7 ledamöter som ser till att alla bestämmelser följs , löser tvister mellan länderna , är auktoritativ uttolkare av EEC:s olika bestämmelser etc .
  • Naturskyddsföreningens tidning " Vår Natur " konstaterar med en suck att Svenska kyrkan nu gett en auktoritativ tolkning av begreppet evigheten - den omfattar åtminstone i Göteborgstrakten cirka tio år .


Ordanalys

  • Auktoritativ med betydelsen auktoritet med innebörden (person som har) anseende el. pondus. Auktoritativ tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på auktoritet är t.ex Auktoriteten, Auktoriteter.

Obestämd form Auktoriteter
Bestämd form Auktoriteten
Bestämd form, plural

Auktoritativ består av tolv bokstäver, varav sex vokaler och sex konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.