Auktorisation

Så här används ordet Auktorisation i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Förordningen ( 1993:1129 ) om ändring i förordningen ( 1985:613 ) om auktorisation av tolkar och översättare , 5 .
  • Förordningen ( 1992:1222 ) om ändring i förordningen ( 1973:221 ) om auktorisation och godkännande av revisorer , 12 .
  • Kammarkollegiet har vidare enligt vad som föreskrivs här eller i någon annan författning uppgifter bland annat avseende miljörätt , stiftelserätt , Sveriges indelning , registrering av trossamfund , fastställande av avgiftssatser inom begravningsområdet , fastställande av resegarantier och auktorisation av tolkar och översättare .


Ordanalys

  • Auktorisation med betydelsen auktoriserar med innebörden bemyndiga, godkänna, legitimera. Auktorisation tillhör ordklassen verb. Verb är något du kan göra, till exempel se och höra. Olika böjningsformer på auktoriserar är t.ex Auktoriserade, Auktoriserat, Auktorisera.

Grundform (Verb) att Auktorisera
Nutidauktoriserar
DåtidAuktoriserade
Supinum har/haft Auktoriserat
Imperativ Auktorisera

Auktorisation består av tretton bokstäver, varav sju vokaler och sex konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.