Auktioneras

Så här används ordet Auktioneras i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • I och med att Gamla Tegelbrukets arrende skulle auktioneras ut , kom emellertid saken i ett nytt läge .
  • Jag föreslog som ett alternativ , att Gamla Tegelbruket skulle auktioneras ut .
  • Ett kreditinstitut får i sin verksamhet , bland annat 1 . låna upp medel , till exempel genom att ta emot inlåning från allmänheten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara fordringsrätter , 2 . lämna och förmedla kredit , till exempel i form av konsumentkredit och kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar , 3 . medverka vid finansiering , till exempel genom att förvärva fordringar och upplåta lös egendom till nyttjande ( leasing ) , 4 . tillhandahålla betaltjänster enligt lagen ( 2010:751 ) om betaltjänster , 5 . tillhandahålla betalningsmedel , 6 . ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden , 7 . medverka vid värdepappersemissioner , 8 . lämna ekonomisk rådgivning , 9 . förvara värdepapper , 10 . driva rembursverksamhet , 11 . tillhandahålla värdefackstjänster , 12 . driva valutahandel , 13 . driva värdepappersrörelse under de förutsättningar som föreskrivs i lagen ( 2007:528 ) om värdepappersmarknaden , 14 . lämna kreditupplysning under de förutsättningar som föreskrivs i kreditupplysningslagen ( 1973:1173 ) , 15 . ge ut elektroniska pengar enligt lagen ( 2011:755 ) om elektroniska pengar , samt 16 . tillhandahålla investeringstjänster och driva investeringsverksamhet som avser sådana utsläppsrätter som inte är finansiella instrument och som auktioneras i enlighet med kommissionens förordning ( EU ) nr 1031 / 2010 av den 12 november 2010 om tidsschema , administration och andra aspekter av auktionering av utsläppsrätter för växthusgaser i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003 / 87 / EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen .


Ordanalys

Auktioneras består av elva bokstäver, varav sex vokaler och fem konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.