Augsburgska

Så här används ordet Augsburgska i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • För min del förbinder jag med minnet av 80-talet huvudsakligen tanken på utvecklingsläran , populariserad och missförstådd som tro på " framåtskridandet " -- en tro som jag delade under gymnasiståren och ett par år till , men som snart nog blev mig lika främmande som augsburgska bekännelsen . )
  • Den augsburgska bekännelsen innehåller därför passager som i nutidens ögon är stötande .
  • Nu är det som om den sista rediga tanke som tänkts i dessa frågor härstammar från 1810 , sedan dess tycks den augsburgska trosbekännelsens anakronismer bara ha glidit med .


Ordanalys

Augsburgska består av elva bokstäver, varav fyra vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.