Attraherande

Så här används ordet Attraherande i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Resultaten visa en fullständig motsvarighet i geometriskt hänseende och även i dynamiskt - med den väsentliga skillnad , att de alstrade krafterna få motsatt tecken : positiva magnetpoler bortstöta varandra , men två pulserande kroppar i samma svängningsfas verka attraherande ; två likriktade elektriska strömmar attrahera , men två roterande cylindrar med samma vridningsriktning repellera varandra .
  • Agrarpartiets stora framgång synes förklaras dels av den attraherande effekt som själva dess partinamn av någon anledning utövar på landets bönder och småbrukare , dels av att partiet var det enda av de tre finska borgerliga partierna , vars äktfinskhet stod utom allt tvivel och som sålunda i hög grad kunde tillgodogöra sig den stegrade nationalistiska stämningen bland de finska väljarna .
  • Hanen hävdar sitt revir med sången , men denna verkar sannolikt även attraherande på honan .


Ordanalys

  • Attraherande med betydelsen attraherar med innebörden dra till sig, locka. Attraherande tillhör ordklassen verb. Verb är något du kan göra, till exempel se och höra. Olika böjningsformer på attraherar är t.ex Attraherade, Attraherat, Attrahera.

Grundform (Verb) att Attrahera
Nutidattraherar
DåtidAttraherade
Supinum har/haft Attraherat
Imperativ Attrahera

Attraherande består av tolv bokstäver, varav fem vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.