Attackerade

Så här används ordet Attackerade i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Han såg plötsligt hennes ansikte framför sig då hon attackerade Martin Vanger .
  • Högern och folkpartiet attackerade häftigt regeringen , medan centerpartiets kritik - bortsett från pensionsfrågan - var mera försiktig .
  • Ett par dagar senare började de kinesiska trupperna intensifiera sina anfall mot de japanska trupper , som angrepo den brittiska besittningen Hongkong , och attackerade i närheten av Kanton fientliga förflyttningar längs järnvägen till Hongkong .


Ordanalys

  • Attackerade med betydelsen attackerar med innebörden anfalla, angripa. Attackerade tillhör ordklassen verb. Verb är något du kan göra, till exempel se och höra. Olika böjningsformer på attackerar är t.ex Attackerade, Attackerat, Attackera.

Grundform (Verb) att Attackera
Nutidattackerar
DåtidAttackerade
Supinum har/haft Attackerat
Imperativ Attackera

Attackerade består av elva bokstäver, varav fem vokaler och sex konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.