Atomsprängningar

Så här används ordet Atomsprängningar i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Man har allt skäl att tro , att radioaktiva processer , atomsprängningar och synteser av tyngre element ur lättare försiggå i stor skala i en stjärnas heta innandöme .
  • Beräkningar gjordes även av möjligheten att skapa hamnar genom atomsprängningar .
  • Hon har sagt att det var franske presidenten Chiracs atomsprängningar i Muroroa-atollerna och Shells miljöbrott i Nigeria som bidrog till att hon fick upp ögonen för miljörörelsen .


Ordanalys

Atomsprängningar består av 16 bokstäver, varav fem vokaler och elva konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.