Atomkärnorna

Så här används ordet Atomkärnorna i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • De radioaktiva atomkärnorna sönderfalla spontant och ge härigenom viss upplysning om sin struktur och det oerhörda förråd av energi , som är bundet i kärnans inre .
  • Vid det enorma tryck och den temperatur på miljontals grader , som råder i solarnas inre , äro förmodligen alla ämnen fullständigt » ioniserade » , d. v. s. berövade alla kring atomkärnorna kretsande elektroner .
  • Det tunga vätet kallades enligt Ureys förslag deuterium ( kemisk beteckning D ) och atomkärnorna deutoner ( eller deutroner ) , medan den lätta isotopen kallades protium och de vanliga vätepartiklarna , såsom förut , protoner .


Ordanalys

Atomkärnorna består av tolv bokstäver, varav fem vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.