Atomkärnor

Så här används ordet Atomkärnor i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Neutroner voro också de enda projektiler som visade sig verksamma vid beskjutningen av tunga atomkärnor .
  • Om två atomkärnor hade samma antal protoner , men olika antal neutroner , så hade de samma atomnummer ( laddning ) , men olika atomvikt ; de tillhörde med andra ord olika isotoper av samma » blandelement » .
  • Enligt en av Heisenberg uppställd hypotes måste atomkärnor med jämförelsevis liten laddning vara stabilast , om antalet protoner och neutroner voro lika , varav följer att ordningsnumret i det periodiska systemet var lika med halva atomvikten ; detta stämde väl för de lättare elementen i systemets början .


Ordanalys

Atomkärnor består av tio bokstäver, varav fyra vokaler och sex konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.