Atomkärnans

Så här används ordet Atomkärnans i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Studiet av de processer i atomkärnans inre och närmaste omgivning , som ge upphov till radioaktiviteten och röntgenstrålningen , lade grunden till atomfysikens och atomkemiens snabba framsteg under de följande decennierna .
  • Neutronen bortstöttes nämligen icke av atomkärnans elektriska kraftfält , utan kunde tränga in i kärnan och bindas vid denna , och sannolikheten av en dylik syntes växte med avtagande neutronenergi , så att den var störst för långsamma projektiler !
  • Förklaringen gavs av professor Lise Meitner i Stockholm , som visade att effekten stod i god överensstäm- melse med en av Niels Bohr uppställd hypotes för atomkärnans byggnad .


Ordanalys

  • Atomkärnans med betydelsen atom med innebörden minsta del av ett grundämne. Atomkärnans tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på atom är t.ex Atomen, Atomer.

Obestämd form Atomer
Bestämd form Atomen
Bestämd form, plural

Atomkärnans består av elva bokstäver, varav fyra vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.