Atomenergiområdet

Så här används ordet Atomenergiområdet i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • På det hela taget observerades vad som av försiktigare bedömare kallades en " tillnyktring " inom atomenergiområdet , motiverad av de begränsade ekonomiska resurserna .
  • Den väntades bli ett värdefullt stöd för svensk forskning inom såväl atomenergiområdet som för utnyttjande av strålning för mångahanda ändamål .
  • Denna konferens var inte endast årets stora händelse på atomenergiområdet , det var över huvud taget den största vetenskapliga konferens som någonsin hållits .


Ordanalys

Atomenergiområdet består av 17 bokstäver, varav åtta vokaler och nio konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.