Atmosfäriska

Så här används ordet Atmosfäriska i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • - De atmosfäriska förhållandena har varit mycket otillfredsställande på sista tiden , sa Ugglan .
  • » Italia » hade då inalles flugit 250 timmar , varav 200 under svåra atmosfäriska förhållanden ; vi hade prövat på värre stormar förr .
  • Vid Ingenjörsvetenskapsakademiens högtidssammankomst den 24 oktober utmärktes trenne förtjänstfulla arbeten med akademiens guldmedalj , nämligen ingenjören friherre R . Bennets självspännande kolvringar , docenten dr. H . Norinders undersökningar över atmosfäriska elektriska fenomen och ingenjören Alb .


Ordanalys

Atmosfäriska består av tolv bokstäver, varav fem vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.