Atmosfärens

Så här används ordet Atmosfärens i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Om radiovågorna som medel till den högre atmosfärens utforskande .
  • Institutionen för teleteknik vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg sände ett rullande laboratorium till Sörmjöle söder om Umeå , där docent Olof Rydbeck och hans medarbetare registrerade skuggans effekt på de elektriskt ledande lagren i atmosfärens högsta skikt , som har betydelse för radiovågornas fortplantning , Liknande undersökningar utfördes också av Telegrafverket , bl .
  • Förklaringen till detta skenbart paradoxala förhållande ansågs vara , att de utifrån världsrymden kommande strålarna vid ankomsten till atmosfärens yttersta gräns äro av samma .


Ordanalys

  • Atmosfärens med betydelsen atmosfär med innebörden det luftskikt som omger jorden. Atmosfärens tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på atmosfär är t.ex Atmosfären, Atmosfärer.
  • Atmosfärens med betydelsen atmosfär med innebörden stämning, anda. Atmosfärens tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på atmosfär är t.ex Atmosfären, Atmosfärer.

Obestämd form Atmosfärer
Bestämd form Atmosfären
Bestämd form, plural

Atmosfärens består av elva bokstäver, varav fyra vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:








Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.




Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.