Asylansökan

Så här används ordet Asylansökan i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • 9 § Vad som föreskrivs om avvisning och utvisning i denna lag gäller i tilllämpliga delar också för beslut om överföring enligt rådets förordning ( EG ) nr 343 / 2003 av den 18 februari 2003 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare i tredje land har gett in i någon medlemsstat ( Dublinförordningen ) .
  • 3 b § Frågan om statusförklaring får inte prövas om asylansökan avvisas enligt 5 kap. 1 b § eller 1 c § andra stycket .
  • 1 b § En asylansökan får avvisas om sökanden 1 . i en annan EU-stat har förklarats vara flykting , 2 . i ett land som inte är en EU-stat har förklarats vara flykting eller har motsvarande skydd , om sökanden kommer att släppas in i det landet och där är skyddad mot förföljelse och mot att sändas vidare till ett annat land där han eller hon riskerar förföljelse , eller 3 . kan sändas till ett land där han eller hon - inte riskerar att utsättas för förföljelse , - inte riskerar att utsättas för dödsstraff , kroppsstraff , tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning , - är skyddad mot att sändas vidare till ett land där han eller hon inte har motsvarande skydd , - har möjlighet att ansöka om skydd som flykting , och - har en sådan anknytning till det aktuella landet att det är rimligt för honom eller henne att resa dit .


Ordanalys

Asylansökan består av elva bokstäver, varav fem vokaler och sex konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

26639 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 26639 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.