Astronomiska

Så här används ordet Astronomiska i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


 • Fyndet av den nya planeten rubricerades ej sällan i tidningarna såsom » den största astronomiska upptäckt , som gjorts under de senaste hundra åren » .
 • Internationella astronomiska unionen , som i regel samlas vart tredje år , höll 3-10 augusti för första gången sin kongress i Stockholm .
 • Till de tre ursprungliga astronomiska » Einsteineffekterna » ha under årens lopp samlats en stor mängd andra iakttagelser från olika områden av fysiken , vilka alla visat sig stå i överensstämruelse med den nya teoriens fordringar .


Ordanalys


  Astronomiska består av tolv bokstäver, varav fem vokaler och sju konsonanter.

  Andra har sökt exempelmeningar på:
  Antal sidor:

  28228 st

  Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
  Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

  Vill du synas här?

  ©2021 Ordetsmening.se

  En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
  Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.