Astronomerna

Så här används ordet Astronomerna i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Ett ovanligt lärorikt exempel på den analogi , som ofta råder mellan skenbart vitt skilda fenomen , utgör upptäckten att norrskensflammornas ljus är av samma art och ursprung som gasnebulosornas gåtfulla skimmer , som så länge mystifierat astronomerna .
  • Det ser sålunda ut som om astronomerna hittat en annan planet än den de letade efter !
  • Med tanke på alla de falska bulletiner , som förut utsänts om liknande fynd var det naturligt att astronomerna allmänt ställde sig ganska tvivlande .


Ordanalys

Astronomerna består av tolv bokstäver, varav fem vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.