Ascorbinsyrans

Så här används ordet Ascorbinsyrans i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Vissa egendomligheter med ascorbinsyrans smältpunkt talade för övrigt för , att substansen ej var kemiskt fullt enhetlig .
  • Även ascorbinsyrans C- vitaminverkan beror kanske under sådana förhållanden alls ej på ascorbinsyran själv utan på någon denna syra vidhäftande substans av helt annan kemisk sammansättning .
  • Då man emellertid vet , att andra vitaminer kunna vara verksamma i mängder av lika många mikrogram , alltså i en storleksordning tusen gånger mindre än den , vari ascorbinsyran verkar , måste man tänka sig möjligheten av , att C-vitaminet kunde förekomma vidhäftande ascorbinsyran i proportionen 1:1000 och att ascorbinsyrans effekt mot skörbjugg berodde på denna » förorening » .


Ordanalys

Ascorbinsyrans består av fjorton bokstäver, varav fem vokaler och nio konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.